Σχεδιασμός και Μελέτη Χώρων Πρασίνου

Το γραφείο, Urban Point_Landscape Architecture ιδρύθηκε το 1999, από την Σταυρούλα Κατσογιάννη, παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης έργων καθώς και  διαχείρισης χώρων πρασίνου, ανεξάρτητα από τον τύπο και την κλίμακα του έργου, έχοντας πάντα κατά νου την ποιότητα και την καινοτομία.

Οι δραστηριότητες του γραφείου περιλαμβάνουν ολιστική σχεδίαση του τοπίου, που κυμαίνεται από τη γενική ιδέα έως  τις ειδικές  λεπτομέρειες.
Αφετηρία μας είναι η κατανόηση του φυσικού χώρου, η αρχιτεκτονική του κτιρίου και τα στοιχεία του έργου, σε συνεργασία με τον πελάτη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο λειτουργικό σχεδιασμό, στην  αισθητική, το κλίμα, τις τοπικές συνθήκες,  την αειφορία και τη μελλοντική διαχείριση του χώρου. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την επίβλεψη της κατασκευής των έργων μας για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.