Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά

Για τα παιδιά η κηπουρική και η επαφή με τη φύση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης και ανακάλυψης ενός άγνωστου κόσμου που τους προσφέρει μάθηση αλλά και διασκέδαση.  Η θεματολογία των προγραμμάτων μας έχει εποχιακό στίγμα και έντονα βιωματικό χαρακτήρα.  Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και το μύθο έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν χαρακτηριστικά φυτά της ελληνικής χλωρίδας, να κατανοήσουν τις εποχιακές εναλλαγές, να ενεργοποιήσουν τις αισθήσεις τους, να μάθουν καλλιεργητικές τεχνικές. Οι θεματικές ενότητες είναι πολλές και αλληλένδετες, η επιλογή μπορεί να γίνει αφού τεθούν οι στόχοι του προγράμματος, καθοριστούν οι ηλικιακές ομάδες που θα συμμετέχουν, οριστούν οι χώροι διεξαγωγής κλπ.

Μέχρι τώρα έχουμε μόνιμη συνεργασία με τη σχολή Χιλλ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε εβδομαδιαία βάση, ενώ έχουμε συνεργαστεί με πολλά σχολεία και φορείς.

Είμαστε στη διάθεση σας να καταγράψουμε τις ανάγκες σας, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις δικές σας απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες  Επικοινωνήστε μαζί μας