Διαχείριση χώρων πρασίνου

Η διαχείριση των χώρων πρασίνου, είναι μια ευαίσθητη, διαρκώς  εξελισσόμενη  και πολυπαραγοντική  διαδικασία. Η προσέγγισή μας ακολουθεί τους κανόνες και τις εξελίξεις της επιστήμης σε συνδυασμό πάντα με το επιδιωκόμενο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα. 

Η επιστημονική μας κατάρτιση και η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε,  μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές, των οποίων η ορθή και επιστημονικά τεκμηριωμένη χρήση, οδηγεί σε μια ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, ολοκληρωμένη καταπολέμηση ασθενειών, καθώς και εξασφάλιση ευχάριστου και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας:

  • Σύνταξη μελέτης διαχείρισης ενός χώρου πρασίνου, που περιλαμβάνει  γενικές αρχές,  με  σαφείς κατευθυντήριες γραμμές αλλά και  λεπτομερείς  πρακτικές διαχείρισης
  • Συνεχής ενημέρωση  τυχόν υφιστάμενης βάσης δεδομένων, όπου καταγράφεται  κάθε φυτό, τοποθεσία, ονομασία, μορφολογικά χαρακτηριστικά, φυσιολογικά χαρακτηριστικά, ηλικία, υγειονομική κατάσταση, επεμβάσεις που έχει δεχτεί κλπ.
  • Καλλιεργητικές επεμβάσεις με ορθό τρόπο, την κατάλληλη χρονική περίοδο (λίπανση, κλάδεμα, αερισμό, φυτοπροστασία κλπ)
  • Εφαρμογή ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δίνεται έμφαση στις μεθόδους βιολογικής αντιμετώπισης (παρασιτοειδή, νηματώδεις,  εντομοπαθογόνα κλπ) και στις βιοτεχνικές μεθόδους π.χ. παγίδες.
  • Ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης επιλέγοντας την καλύτερη διαχείριση του, που διασφαλίζει  τις υδατικές ανάγκες των φυτών αλλά παράλληλα φροντίζει  και την οικονομικότητα.
  • Καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας, πχ. κουνούπι, σκόρος, ψύλλος, κοριός κλπ.  
  • 14102280_1080917258668888_5414395645920542953_n    Άρδευση  Δεντροχειρουργειο