Υπηρεσίες

Το γραφείο, Urban Point_Landscape Architectureιδρύθηκε το 1999, από την Σταυρούλα Κατσογιάννη, παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης έργων καθώς και  διαχείρισης χώρων πρασίνου, ανεξάρτητα από τον τύπο και την κλίμακα του έργου, έχοντας πάντα κατά νου την ποιότητα και την καινοτομία.

Παρακαλούμε επιλέξτε μια από τις υπηρεσίες, που αναφέρονται – παρουσιάζονται – παρακάτω  για να ενημερωθείτε με περισσότερες λεπτομέρειες.