Πράσινες στέγες στην Ηλιούπολη

Category
Πράσινες Στέγες

 Πράσινη στέγη στο 11ο δημοτικό σχολείο της Ηλιούπολης

Το δώμα θα είναι  εκτατικού τύπου,  ώστε να ελαχιστοποιείται το μόνιμο φορτίο, που φτάνει στα όρια του ημιεντατικού περιμετρικά, στο περιφερειακό παρτέρι  με πυκνή θαμνώδη φύτευση εν είδη φυτικής περίφραξης, ώστε να εξασφαλίζεται επιπλέον προστασία για τους μαθητές.

Η επιλογή κατά κύριο λόγο του δώματος εκτατικού τύπου θεωρείται πιο ασφαλής όσον αφορά στο μόνιμο φορτίο το οποίο είναι της τάξης των 120 kg/m2 (κορεσμένο φορτίο), επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο μεγαλύτερο εύρος κινητών φορτίων λαμβάνοντας υπόψη ως ανώτατο όριο τα 500kg/m2 σύμφωνα με τη στατική μελέτη του κτιρίου.

Περιμετρικά το μεγαλύτερο πάχος του εδαφικού υποστρώματος  μας δίνει τη δυνατότητα φύτευσης ψηλότερων θάμνων και  μικρών δένδρων. Ειδικό υπόστρωμα ανάπτυξης φυτικού υλικού κατάλληλο για φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου ιδιαίτερα ελαφρύ με διαβαθμισμένη κοκκομετρία και ειδική σύσταση από ανακυκλωμένα ανόργανα και οργανικά υλικά ώστε να ευνοεί τον εφοδιασμό των φυτών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξη τους την ταχύτατη αποστράγγιση του πλεονάζοντος νερού και τον αερισμό του ριζικού συστήματος των φυτών ακόμα και σε συνθήκες πλήρους κορεσμού.

Ο χώρος χωρίζεται σε τρία τετράγωνα ίσων διαστάσεων καθένα εκ των οποίων θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα και θα εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό και λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα προβλέπονται στοιχεία ενοποίησης τους ώστε να υπάρχει μια ενιαία δομή.

Στο  μεσαίο τετράγωνο, στο κέντρο, η φύτευση είναι χαμηλή, δεν είναι άλλο από ένα λιβάδι με αγριολούλουδα  έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αίσθηση ελέγχου όλου του υπόλοιπου χώρου, να υπάρχουν οπτικές διαφυγές στον περιβάλλοντα αστικό ιστό και ταυτόχρονα να δημιουργείται η διάθεση για παραμονή στο συγκεκριμένο χώρο.   Το τμήμα αυτό λειτουργεί ως χώρος συγκέντρωσης  και ως χώρος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά για αυτό το λόγο τοποθετείται πέργκολα στα ανατολικά και τραπεζαρία.

Στο Ν-ΝΑ μέτωπο του Δώματος δημιουργείται ένας Λαχανόκηπος για 12 ομάδες παιδιών.  Στη Β-ΒΔ πλευρά, προτείνεται να φυτευτούν κυρίως αρωματικά, ενώ  προβλέπεται και παρτέρι φύτευσης βολβών ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών. Όλοι οι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών συνδέονται, αλληλοεξαρτώνται, αντιμετωπίζονται συνολικά και με σεβασμό.

Μελέτη: Βορρεάκου Μαρία- Κατσογιάννη Σταυρούλα

 

Πράσινο δώμα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης

Το εν λόγω φυτεμένο δώμα εντάσσεται στην κατηγορία του εκτατικού τύπου φυτεμένου δώματος στο μεγαλύτερο τμήμα του δώματος (στο εσωτερικό του χώρου) και του εντατικού τύπου δώματος περιφερειακά σε μία ζώνη κατά μήκος της περιμέτρου του δώματος . Η επιλογή έγινε λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση στατικής αντοχής του κτιρίου αλλά επιδιώκοντας και την καλύτερη επίτευξη των στόχων.

Ο σχεδιασμός του χώρου έγινε με την υιοθέτηση απλών, εφικτών και λειτουργικών σχεδιαστικών προτάσεων, με τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων και απλών κατασκευαστικών υλικών στα πλαίσια της επισκεψιμότητας του χώρου και μέγιστης δυνατής επιφάνειας φυτοκάλυψης. Λειτουργικά και εκπαιδευτικά η Φυτοτεχνική πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός φυτικού περιβάλλοντος από είδη της Ελληνικής υπαίθρου (κυρίως αρωματικά και αγροστώδη), με στόχο την περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών που κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου αλλά και των μαθητών του παρακείμενου σχολείου και εμπλουτισμό των γνώσεών τους για το περιβάλλον.

Η επιλογή των κατασκευαστικών και φυτικών υλικών γίνεται έτσι ώστε να έχουν αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, να έχουν μειωμένες απαιτήσεις  για συντήρηση, να αποτελούν οικονομικές λύσεις και η συνολική εγκατάσταση να φέρει το μικρότερο δυνατό φορτίο. Για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς η φυτοκάλυψη καταλαμβάνει το μεγαλύτεροποσοστό της επιφάνειας του δώματος. Οι επιφάνειες με τα δομικά υλικά καταλαμβάνουν την μικρότερη δυνατή έκταση (διάδρομος κίνησης ΑΜΕΑ και δημιουργία ξύλινου δαπέδου για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του υφιστάμενου αναψυκτηρίου) εξυπηρετώντας την επισκεψιμότητα και  τις όποιες κοινωνικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο χώρο του δώματος.

Ομάδα Μελέτης: Άρσις αρχιτέκτονες- Βορρεάκου Μαρία- Κατσογιάννη Σταυρούλα