Πράσινες Στέγες Δήμος Αθηναιών

Category
Πράσινες Στέγες

Σε δεκατέσσερα σχολικά κτήρια στην Αθήνα, που πληρούν τις προϋποθέσεις, σχεδιάστηκε η φύτευση στα δώματα τους, με χαμηλή ξηροφυτική βλάστηση.

Για την κατασκευή των φυτεμένων  δωμάτων σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, προτείνεται η χρήση ειδικών αποστραγγιστικών συστημάτων και ειδικών εδαφικών υποστρωμάτων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρτιότητα της κατασκευής και η άριστη ανάπτυξη του φυτικού υλικού, σε συνδυασμό με τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.

Το φυτεμένο δώμα έχει κυμαινόμενο ύψος υποδομής ειδικού εδαφικού υποστρώματος από 12 έως 15εκ., και εντάσσεται στις κατηγορίες εκτατικού φυτεμένου δώματος (extensive greenroof / semi intensive), σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές FLL-2008.

Το φυτεμένο δώμα εκτατικού τύπου αποτελείται από σύστημα υποδομής και ειδικό ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών ύψους 12εκ., το οποίο μαζί με το φυτικό υλικό δημιουργεί ένα μόνιμο οικοσύστημα για τη συντήρηση του οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το κορεμένο φορτίο κυμαίνεται από ως 130 kg/m2. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαμηλής βλάστησης, όπως φυτικοί τάπητες, πόες  και φυτά εδαφοκάλυψης με επιφανειακό ριζικό σύστημα που αναβλαστάνουν εύκολα .

 

Σχεδιασμός: Κατσογιάννη Σταυρούλα