Πλατεία Παναγούλη

Category
Πλατείες

Η προτεινόμενη φύτευση συνίσταται στην προστασία της υπάρχουσας  βλάστησης και στον εμπλουτισμό της με εισαγωγή νέων ειδών που αποτελούν κατά το πλείστον, στοιχεία της ιθαγενούς  βλάστησης της ευρύτερης περιοχής της Αττικής. Δημιουργούνται συμπαγείς φυτεύσεις στον υποόροφο από αγγελικές νάνες, κυδωνίαστρο έρπον, αρωματικά όπου υπάρχει επαρκής ηλιασμός (εδαφοκαλύψεις) και συστάδες θάμνων από είδη της μεσογειακής χλωρίδας όπως κουμαριές, δάφνες Απόλλωνος, φιλλυρέες, βερβερίδες, μαόνιες, κόρνος, βιβούρνα κ.α.

Επιλέγονται διάφορα μεγέθη θάμνων (ψηλοί, μεσαίοι, χαμηλοί), ώστε να αποδοθεί η όψη φυσικής  κλιμάκωσης στις προτεινόμενες συνθέσεις. Μ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την επιθυμητή ενσωμάτωση των φυτεύσεων στο ευρύτερο τοπίο, ενισχύοντας τη φυσικότητα του χώρου. Οι συστάδες των θάμνων περιμετρικά της πλατείας είναι ελεύθερου σχήματος ώστε να δένουν αρμονικά με το περιβάλλον, να συνεισφέρουν στην αισθητική ανάπλαση και να εξυπηρετούν παράλληλα και λειτουργικούς σκοπούς. Υπάρχουν όμως και γραμμικές συνθέσεις, παράλληλα με τα δένδρα,  που αποτελούνται αμιγώς από ένα είδος θάμνου και κατευθύνουν τις αέριες μάζες προς την πόλη. Η κατανομή της φύτευσης είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο επαρκής ηλιασμός του χώρου κατά τη χειμερινή περίοδο και ο επιτυχής σκιασμός κατά τη θερινή περίοδο αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση των συνθηκών διαμονής.  Προς την πλευρά της πόλης του Αγ. Δημητρίου αφήνονται οπτικά διάκενα, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα ορατότητας προς όλες τις κατευθύνσεις, δίνοντας στον επισκέπτη την αίσθηση της ελευθερίας και επιτρέποντας παράλληλα εκδηλώσεις δραστηριοτήτων αναψυχής. Με την προτεινόμενη ενίσχυση της υφιστάμενης φύτευσης επέρχεται η επιθυμητή μείωση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά το θέρος και ειδικά στη διάρκεια της θερμής περιόδου της ημέρας και η δημιουργία περιβάλλοντος ιδανικού για περίπατο και αναψυχή.

Η ιδέα που υπηρετείται με την πρόταση φύτευσης αφορά στη δημιουργία ενός χώρου πρασίνου που θ’ αποτελεί πόλο έλξης και ευχάριστης παραμονής των επισκεπτών.

Επίσης, ο μεταλλικός τοίχος που ορθώνεται στην βόρεια πλευρά ύψους 8 μέτρων τοποθετείται για να περιορίσει την οπτική του εμπορικού κέντρου που κυριαρχεί σε αυτή την πλευρά. Πάνω στο μεταλλικό πλέγμα πλέκουν αναρριχητικά φυτά αειθαλή και φυλλοβόλα ώστε να περνά ο αέρας και να μην δημιουργείται  αδιαπέραστος τοίχος προς την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Δυτικά, δίπλα στο δημιουργούμενο ρυάκι επιλέγονται να φυτευτούν φυλλοβόλα δένδρα που αρέσκονται στο νερό αλλά και εξατμισοδιαπνέουν πολύ όπως ο πλάτανος, το σφενδάμι το πλατανοειδές, η κατάλπη. Παράλληλα με τα δένδρα, φυτεύονται θάμνοι, κόρνοι και μαόνιες, σχεδόν κάθετα του υδάτινου στοιχείου δημιουργώντας διόδους στον αέρα και κατευθύνοντάς τον προς το εσωτερικό της πόλης του Αγ. Δημητρίου. Το έδαφος εδαφοκαλύπτεται με κυδωνίαστρο δαμέρειο.

Στην παιδική χαρά φυτεύονται δένδρα για καλύτερη σκίαση (πλάτανος και κατάλπες) και για δυνατότητα οπτικού ελέγχου του χώρου. Το έδαφος καλύπτεται  κυρίως με χλοοτάπητα ο οποίος εκτός του ότι  αποτελεί φυσικό υλικό, δημιουργεί ευνοϊκές βιοκλιματικές συνθήκες.

Στα δύο παρτέρια, στην νοτιοδυτική πλευρά της πλατείας, προτείνεται η φύτευση χαμηλών θάμνων, σε ομάδες, με εναλλαγή στην εποχή ανθοφορίας, ώστε να υπάρχει χρώμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και με χαρακτηριστικό άρωμα (λεβάντα, δενδρολίβανο,  αρτεμίσια κλπ). Έτσι δημιουργούνται ελκυστικές χρωματικές κηλίδες για τους παρευρισκομένους.  Συστάδες από δάφνες Απόλλωνος ελίσσονται ανάμεσα στα υπάρχοντα δέντρα και τα ενοποιούν, κατευθύνοντας τον αέρα προς τον αστικό ιστό.

Στην ανατολική πλευρά, προς την λεωφόρο Βουλιαγμένης, φυτεύονται ψηλοί θάμνοι κουμαριές, φιλυρέες, πικροδάφνες. Οι θάμνοι αυτοί τοποθετούνται για να προσφέρουν οπτική απομόνωση, μείωση του θορύβου και κατακράτηση των αιωρούμενων σωματιδίων και ρύπων. Η μέγιστη ανάπτυξη των θάμνων αυτών θα πρέπει να φτάνει γύρω στο 1,80 έως  2,00 μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος του αέρα ακόμα και εκεί που υπάρχουν δένδρα. Τα υφιστάμενα δένδρα θα πρέπει να κλαδευτούν ώστε  οι κλάδοι να ξεκινούν από τα 3,5 μέτρα και να είναι δυνατή η κυκλοφορία του αέρα.

Οι δενδροστοιχίες από την πλευρά της πλατείας ενισχύονται με σφενδάμια πλατανοειδή η φύτευση των οποίων συνεχίζεται και προς την πλευρά του κτιρίου του metro mall. Στον παράδρομο της Βουλιαγμένης στο πεζοδρόμιο που εφάπτεται της λεωφόρου, φυτεύονται αειθαλείς αριές ενώ περιμετρικά της πλατείας προς την πλευρά της Λ. Βουλιαγμένης ενισχύονται οι υφιστάμενες μουριές με την  προσθήκη νέων. Στην οδό Λεκανίδη, στην πλευρά του αστικού ιστού μεταφυτεύονται νεραντζιές που αφαιρέθηκαν από την πλατεία, ενώ προστίθενται και κατάλπες. Στην οδό Λαμπράκη μεταφυτεύονται επίσης νεραντζιές και προστίθενται κατάλπες.

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονική μελέτη

Άρσις Αρχιτέκτονες -Ιωάννα Παπαματθαίου

Φυτοτεχνική μελέτη

Βορρεάκου Μαρία – Κατσογιάννη Σταυρούλα