Πάρκο Ανδρωνίου στη Λήμνο

Category
Πάρκα

Ο συνολικός χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία και ολιστικά. Στην κατεύθυνση της αισθητικής ανάδειξης του χώρου δίνεται έμφαση κυρίως στις γραμμές και στους σχηματισμούς φύτευσης, στις ισορροπημένες κλίμακες και στους αρμονικούς όγκους.

Στα στοιχεία του τοπίου συμπεριλαμβάνονται και ευκαιρίες αισθητικής απόλαυσης εντός του χώρου μελέτης, δίνοντας έμφαση και στις ποιότητες του μακροτοπίου. Η φύτευση   παρεμποδίζει ή  καθορίζει κινήσεις σε ολόκληρη την επιφάνεια του έργου και δημιουργεί από μόνη της κανονισμό λειτουργίας του χώρου. Η βλάστηση τοποθετείται στο επίπεδο κίνησης. Επιθυμητό είναι η πλατεία να αποκτήσει ζωντάνια  και η βλάστηση να βγαίνει έξω από την πλατεία, και να διαχέεται και να ενοποιείται με τον προαύλιο χώρο του γειτνιάζοντος σχολείου.

Στην πλατεία  συνυπάρχουν τρία στοιχεία  (η βλάστηση, οι χώροι αναψυχής και καθιστικών, το σκληρά υλικά) που το ένα θα κουμπώνει στο άλλο, η βλάστηση θα πλαισιώνει τα καθιστικά, θα υπεισέρχεται στην πλακοστρωμένη επιφάνεια, και η πλακόστρωση θα συναντά τη βλάστηση και τους χώρους αναψυχής.

Η προτεινόμενη φυτοτεχνική σύνθεση εναλλάσσει μορφές χαμηλού (θάμνοι έως 40-50εκ.)  και μεσαίου πρασίνου δημιουργεί  ενιαίους χώρους και οπτικές διαφυγές.  Προτείνονται περιοχές καλυμμένες με ψηλά πλατύφυλλα φυλλοβόλα δένδρα για δημιουργία σκιάς κατά τους θερινούς μήνες, ή δένδρα με ενδιαφέρουσα ανθοφορία ή χρώμα φυλλώματος ως σημεία εστίασης, αισθητικής και βιοκλιματικής βελτίωσης. Στόχος, η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου βελτιώνοντας την εικόνα και την όψη της περιοχής παρέμβασης.

Ομάδα Μελέτης

Αρχιτεκτονικά: Σταύρος Δεντρινός – Λένα Μπουλαματζή

Φυτοτεχνικά: Κατσογιάννη Σταυρούλα