Θεραπευτικός Κήπος των Αισθήσεων

Category
θεραπευτικοί Κήποι

Ένας κήπος στο Κέντρο Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά». Μέσα στο «Χαρά» το κάθε παιδί αξιολογείται ως άτομο με ξεχωριστό χαρακτήρα, ιδιαίτερες ανάγκες και ειδικές δεξιότητες. Πάνω σε αυτό το δεδομένο στηρίχτηκε ο σχεδιασμός αυτού του κήπου που στόχο έχει την ενεργοποίηση των αισθήσεων των παιδιών. Έχει πέντε θεματικές ενότητες, όσες και οι αισθήσεις και έναν κεντρικό χώρο που συγκεντρώνει όλη την ομάδα για δράση και επικοινωνία.

Μελέτη: Κατσογιάννη Σταυρούλα

Συνεργάτης:Νίκη Κεφαλά «Green Fox»