Γραμμικό πάρκο, Μέγαρα

Category
Πάρκα

Τα Μέγαρα περικλείονται από τις ανατολικές κορυφές των Γερανείων Όρεων και τις νότιες πλαγιές του όρους Πατέρας. Η υψηλότερη κορυφή του όρους Πατέρα βρίσκεται βόρεια των Μεγάρων. Τα Γεράνεια όρη αποτελούν προστατευόμενη περιοχή του Natura 2000. Η βλάστηση που φύεται είναι κυρίως πεύκα, έλατα, δρυς.  Πιο αναλυτικά οι τύποι οικοτόπων της περιοχής είναι χαρακτηριστικοί για τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, όπως δάση αείφυλλων σκληρόφυλλων, με Quercus coccifera (πουρνάρι), Pistacia lentiscus (σχίνο), P. terebinthus (κοκκορεβιθιά), Phillyrea latifolia (φιλλύκι), Cistus creticus (λαδανιά), C. monspelliensis και Brachypodium ramosum, που καλύπτουν την πλειονότητα των ασβεστολιθικών πλαγιών. Στην περιοχή εμφανίζεται υψηλή δασοκάλυψη με κωνοφόρα είδη της εύκρατης ζώνης, κυρίως με δάση χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis). Παρόχθιες διαπλάσεις υγρόφιλων ειδών, μικρής έκτασης, εμφανίζονται κατά μήκος των ρεμάτων περιοδικής ροής, με Nerium oleander (πικροδάφνη) και Vitex agnus-castus (λυγαριά). Οι ψηλότερες και ψυχρότερες εκτάσεις της προτεινόμενης περιοχής καλύπτονται από άριστης δομής συστάδες της ενδημικής ελάτης, Abies cephalonica. Συχνά απαντούν φρύγανα και διαπλάσεις αρκεύθου (Juniperus phoenicea), που καλύπτουν σημαντική έκταση. Επίσης η ευμεσογειακή υποζώνη βλάστησης Oleo- Ceratonion, εκπροσωπείται από θαμνώδη είδη όπως η Ceratonia siliqua (χαρουπιά), η Juniperus phoenicea (άρκευθος) και η Olea oleaster (αγριελιά).

Το ρέμα που μελετάμε ξεκινά την πορεία του από τα Γεράνεια, βορειοδυτικά των Μεγάρων, κατευθύνεται προς την πόλη και καταλήγει στη θάλασσα.

Η βασική ιδέα είναι το γραμμικό πάρκο να χωριστεί σε 4 ενότητες που χαρακτηρίζουν τη ροή του και το πέρασμά του από τη πόλη.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

ΤΟ ΡΕΜΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Κυπαρισσώνας, δρυότοπος, θαμνότοπος με αείφυλλα σκληρόφυλλα, βράχια, κροκάλες, ξύλα (κορμοί δέντρων). Αρωματικά φυτά για εδαφοκάλυψη. Προτεινόμενα φυτά: Κυπαρίσσι, χαρουπιά, δρυς χνοώδης, σχίνος, φιλλυρέα, κουμαριά, κοκορεβυθιά, κότινος, δάφνη απόλλωνος, δενδρολίβανο, κίστος, ρίγανη, τεύκριο έρπον, λεβάντα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ιτιές, πλατάνια, λυγαριές, σφενδάμια, κόρνος, ναντίνα, ίριδες, κάλλες, υδροχαρή γρασίδια (δεματόχορτο, άκορους, κάρεξ,) καλαμιές.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ελαιώνας με ποικιλία Μεγαρίτικη, περιβόλια με ακρόδρυα (φιστικιές, αμυγδαλιές, καρυδιές) και οπωροφόρα (πορτοκαλιές, ροδιές). Εδαφοκάλυψη με αγγελική νάνα, υπέρικο.

Εκπαιδευτικός λαχανόκηπος.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΤΟ ΡΕΜΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Μοσχοιτιές, Μιμόζες, Ακακίες, Κουκουναριές, ελαίαγνοι, πικροδάφνες, μυόπορα, αμπέλιες, κυδωνίαστρο έρπον, αγροστώδη γρασίδια (μίσχανθος, στίπα, πενισέτουμ).

Ομάδα μελέτης

Αρχιτεκτονικά: Αρσις αρχιτέκτονες – Ιωάννα Παπαματθαίου

Φυτοτεχνικά: Βορρεάκου Μαρία- Κατσογιάννη Σταυρούλα